Jordi: deures de natura

- Pàgina 164, exercicis 22 i 23