Enigma

Dos nois jugaven a tennis.  Van jugar cinc sets i cada
un en va guanyar tres. 


Com pot ser?